Мета вивчення навчальної дисципліни: є ознайомлення студентів з основними цілями і функціями соціальної роботи, основними методами соціальної роботи, соціальною діагностикою, формами і методами соціальної роботи по регулюванню адаптивних процесів, технологіями забезпечення громадян пенсіями і допомогами, основними моделями соціальної підтримки населення в світі.