Головною проблемою життєдіяльності країни є успішний розвиток національної економіки з одночасною соціальною захищеністю населення. Рішення, які приймають керівні органи країн для управління економікою, незрідка зумовлюють негативні наслідки, тому передбачення цих наслідків і вибір найкращого шляху розв’язання в конкретній ситуації є голов­ним завданням управління. З огляду на це підвищується роль на­уково обґрунтованих прогнозів.