Мета - формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи соціальних знань у галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього, зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень