Мета курсу – висвітлити особливості життєдіяльності організму в різні періоди онтогенезу, функції органів, систем органів і організму в цілому в міру його росту і розвитку, своєрідність функції на кожному віковому етапі; формування оздоровчого світогляду та поведінки людини, створення стійких мотивацій щодо здорового способу життя, що є основою активного і свідомого залучення кожного індивіда до процесу творення свого здоров’я; навчити комплексу оздоровчих умінь і навичок, механізмів організації життєдіяльності на принципах здорового способу життя.

Програма вивчення дисципліни «Психологія конфлікту» розроблена відповідно до вимог Міністерства освіти та науки України, типової програми для вищих навчальних закладів, освітньокваліфікаційної характеристики «спеціаліст» психології та тематичного курсу «Психологія конфлікту». Мета курсу – поєднати методику, теорію і практику конфліктної взаємодії в цілісну структуру і висвітлити в руслі психологічної практики. Завдання – навчити студентів теорії і практики контролювання конфліктної взаємодії