Навчальна дисципліна «Маркетинг» є курсом за вибором. Метою курсу є формування у студентів поняття системи знань про сутність і зміст маркетингу як філософії підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки та конкуренції, вироблення вмінь та навичок впровадження та використання маркетингу в підприємствах з врахуванням їх особливостей, оцінки ризиків маркетингової діяльності.

Важливими завданнями курсу «Маркетинг» є забезпечення теоретичної і практичної підготовки студентів щодо здійснення маркетингової діяльності в підприємстві за таким напрямами:

-        формування і реалізація товарної, цінової, розподільної, збутової, комунікаційної політики, політики в області персоналу;

-        оволодіння специфікою маркетингової діяльності на зовнішньому ринку;

-        управління маркетинговою діяльністю.