1.1.     Мета вивчення навчальної дисципліни: є  формування системи знань у галузі держави і права, правового регулювання суспільних відносин, юридичного забезпечення господарської діяльності, засвоєння студентами основних теоретичних положень і понять  права України, розуміння ними Конституції та чинного законодавства України, закономірностей побудови правової держави, формування в них високого рівня правової свідомості та правової культури, вміння тлумачити і правильно застосовувати нормативно-правові акти.