Мета вивчення навчальної дисципліни: вивчення основ законодавства         України про загальнообов’язкове  державне страхування та відповідних законів про окремі види страхування, основних напрямків реформування пенсійного забезпечення в Україні, системи персоніфікації обліку страхових  коштів з окремих видів страхування, недержавних форм соціального захисту населення.

Об’єкти вивчення  навчальної дисципліни: це те, з приводу чого виникає той чи інший вид правовідносин: грошові виплати (пенсії, допомоги, компенсації); соціальні послуги (соціальне обслуговування на дому громадян похилого віку та інвалідів; санаторно-курортне лікування; протезування тощо); натуральна допомога (речі, продукти, ліки, транспортні засоби для інвалідів тощо); різноманітні пільги.

Цілі (завдання) навчальної дисципліни: навчити майбутніх спеціалістів давати правовий аналіз конкретних соціальних  відносин, використовувати отримані правові знання у своїй практичній діяльності, розв’язувати правові ситуації, підготовляти і складати правову документацію, самостійно поповнювати, систематизувати і застосовувати правові знання по  праву соціального забезпечення.