Курс „Тренінг особистісного зростання психолога” є дисципліною підготовки фахівців за спеціальністю „Психологія” в межах освітньо- кваліфікаційного рівня „Бакалавр”.
Мета курсу – ознайомити студентів із загальними основами та методикою проведення тренінгу особистісного зростання як навчальною дисципліною та видом практичної діяльності психолога, показати можливості використання наукових та прикладних психологічних знань у сфері освіти, формувати початкові уміння та навички інформаційно-аналітичної діяльності в галузі практичної психології, розвивати професійне мислення, сприяти професійному самовизначенню та особистісному розвитку студентів.

Учбова дисципліна «Психологія праці та інженерна психологія» є одним з базових курсів програми професійної підготовки психологів. Курс призначений для студентів вищих учбових закладів. Курс призначений для ознайомлення з основними положеннями методології психології праці, теоретичними уявленнями про психічні регулятори праці, ергатичні системи і функції, психологічними ознаками праці, з методами побудови теорії і емпіричними методами психології праці;